Využitie štiepkovačov

Využitie štiepkovačov

Kotolňa na biomasu – najlacnejšia prevádzka vykurovania na trhu
Nie je to perfektné, ak ročné náklady na palivo nás stoja do 350 EUR!

Návratnosť:
vykurovanie na biomasu patrí v dnešnej dobe k najlacnejším vykurovaniam. Náklady na investíciu sú o niečo vyššie ale návratnosť tejto investície sa pohybuje od 3 - 5 rokov. Na posúdenie reálnej návratnosti investície je treba poznať všetky vstupné údaje.


 

Ako najjednoduchšie posúdiť návratnosť?

Najdôležitejší údaj je spotreba tepla v kWh vo Vašom objekte. Ak máme plynové kúrenie, vieme túto hodnotu získať z ročného vyúčtovania plynu. Pri vykurovaní elektrickou energiou, je to tiež údaj z faktúry. Ak máme iný tip vykurovania, vieme si pomôcť nákladmi v eurách, koľko nás stálo vykurovanie za rok. Samozrejme, že treba uvažovať aj s tým, že objekt má každý rok iné potreby na množstvo tepla. Je to spôsobené faktormi, ktoré nevieme ovplyvniť (počasie) a faktormi ktoré vieme ovplyvniť (izbová teplota, útlmové pásma a pod.)


Pre výbornú návratnosť našej kotolne na biomasu je cena paliva a kvalita. Pod pojmom kvalita sa skrýva opäť niekoľko charakteristík. Ale pre zjednodušenie je najdôležitejšia hodnota vlhkosti. Čím je vlhkosť nižšia, tým je palivo výhrevnejšie. Takou hraničnou hodnotou pre väčšinu dodávateľov kotlov je hodnota 30% vlhkosti pri použití drevnej štiepky. Naše kotly môžu spaľovať aj drevnú štiepku s vyššou vlhkosťou. Jediná podmienka je, že to treba zadať automatike kotla a tá prispôsobí horák a automatické vnútorné čistenie kotla na takéto palivo. Výmenník kotla je priebežne čistený a aj keď sa zdá, že kotol dechtuje, tak sa nezanáša jeho výmenník, pretože pracujú mechanické kefy, ktoré ho očistia pri prevádzke. Sprievodný jav je hustejší dym z Vášho komína.

Čo sa týka vlhkosti, málo kto má prístroj na meranie vlhkosti v drevine, a ak ho má, tak to trvá niekoľko hodín. Na veľkovýrobcov a ich hodnoty sa spravidla môžeme spoľahnúť. Pri menších, respektíve drobných ide nie o meraný parameter, ale len odhad predávajúceho. Môžeme sa popáliť alebo dobre nakúpiť.

Dôležitou hodnotu paliva je jeho rozmer. Náš dopravník umožňuje bezporuchovo dopraviť biomasové palivo o rozmere 30mm x 30mm. Ak použijete väčšie rozmery, môže dôjsť k zaseknutia dopravníka a odstavenie kotla z prevádzky. Jediným riešením v tejto situácií je rozobratie dopravníka a jeho vyčistenie. Nie je to zložitý proces, ale ak si túto opravu vykonáte svojpomocne, môže byť časovo zdĺhavý.

Druh dreviny tiež ovplyvní cenu paliva. Ale typ určí aj výhrevnosť. Ak nemáme tabuľkové hodnoty, vieme si zjednodušene posúdiť podľa tvrdosti dreviny. Čím tvrdšie drevo tým lepšia výhrevnosť. Pre naše posúdenie je nutné kalkulovať s „dobrou“ nákupnou cenou paliva.

Vzdialenosť alebo dopravné náklady tiež vedia ovplyvniť náš dobrý nákup. Spravidla, čím je vzdialenosť väčšia, tým je cena za dopravu vyššia. Ale pozor, nemusí to tak byť.

Pri nákupe treba myslieť na skladovanie. Ideálne je skladovať pod suchým prístreškom. Vtedy je materiál perfektne prevzdušnený a je najmenšie riziko, že nám začne z vnútra proces rozkladu – hnilobný proces.

Doteraz sme vyššie spomínali drevnú štiepku ako palivo. Výborné však je, že môžete použiť aj iný druh biomasy. Môžete zvoliť drahší, napríklad peletky. Ale nie len peletky a drevnú štiepku môžeme spaľovať v našej kotolni. Môžeme spaľovať všetky druhy obilnín, posekanú kukuricu, zrno kukuričné, slamu, rôzny drevný odpad, uhlie (hnedé a čierne) a pod. Jedinou podmienkou je maximálny rozmer 30mm x 30mm a biologický pôvod. Tak sa vieme dostať k lacnému palivu, ktoré si dokonca vieme aj sami dopestovať.

Aby hospodárnosť našich kotolní bola pre Vás čo najefektívnejšia, to znamená aby Vás stála ročná prevádzka čo najmenej, dodávame aj stroj na výrobu vlastnej drevnej štiepky. Tento stroj sa dá použiť na dvore, kde si z privezeného materiálu (rôzne druhy tenkých stromov, odrezaných konárov a pod.) pripravíte vlastnú drevnú štiepku. Náš štiepkovač vyžaduje pripojenie 400V. Je možné ho zapojiť na traktor, pripraviť štiepku pri zbere drevín priamo. Štiepkovač nafúka štiepku na vlečku alebo na korbu menšieho nákladného auta. Takto pripravenú štiepku uskladníme vo dvore pod prístrešok.
Štiepka je použiteľná do našej kotolne už po štyroch dňoch od naštiepkovania.
Prevádzkové náklady na vykurovanie s kotolňou Herkules na biomasu Vášho domu sa znížia minimálne na 50% od pôvodných prevádzkových nákladov. So skúseností vieme, že priemerná reálna úspora na prevádzke vykurovania až 70% oproti plynu.