Stavebné stroje

Stavebne stroje
ZL10F
ZL10F

     Kĺbovvy nakladač ZL10F