Brány

Brany
Brána
Brána
Nesené brány
Pracovný záber ( cm) 120
Min. výkon ( HP) 10
Hmotnosť ( kg) 80