Čelný nakladač na Malotraktor Jinma

Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma
Čelný nakladač na Jinma

Predný nakladač na Jinma204 a 244
Model ZL20
Rozmery ( D x Š x H )(m) 2120*1520*1380?
Hmotnosť (kg) ?
Šírka lyžice (mm) 1270?
Kapacita lyžice (m3) 0,3
Nosnosť (kg) 397
Výška zdvihu (m) 2,2
Vzdialenosť od traktora 0.73
Potrebný výkon (HP) 25-30