Malotraktory Foton

FOTON je firma, ktorá je vo veľkej časti v súkromnom vlastníctve a pôsobí na trhu viac ako 10 rokov. Ide o neustále sa rozvíjajúcu firmu.
Filozofia firmy znie: vyrábať kvalitné výrobky, ale nie z lacných materiálov.
Pre dosiahnutie najlepšej kvality firma spolupracuje s európskymi subdodávateľmi:
blok pre dieselové motory dodáva PERKINS, výhybkovú štruktúru LUK, prvé mostíky CARRARO.

Foton 254 sSPZ

    

                  FT 404 s kabinou                                     FT 504 s kabinou